Część wniosków ZUS tylko online

Część wniosków ZUS tylko online

Wraz z podpisaniem Tarczy antykryzysowej 4.0  zostały wprowadzone zmiany we wnioskowaniu o świadczenie postojowe, zwolnienie z ZUS, czy też odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę. 

Tarcza antykryzysowa 4.0 nadaje nowe brzmienie art. 15zs ust. 6. W myśl zmian ,,wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym''.

Oznacza to, że nie będzie już możliwe, jak miało to miejsce dotychczas, złożenie tradycyjnego, papierowego wniosku drogą pocztową, ani w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik chcący złożyć wniosek zmuszony będzie założyć konto w PUE i za pośrednictwem tej platformy złożyć wniosek.

Ponadto zmiana zasad wnioskowania dotyczyć będzie również wniosków RDO o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę oraz RDU o udzielenie ulgi. Wnioski te, podobnie jak wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z ZUS, będą mogły być składane wyłącznie przez PUE.