Bon turystyczny - dla kogo?

Bon turystyczny - dla kogo?

Senatorowie zgłosili kolejne poprawki do prezydenckiej ustawy o bonie turystycznym, tym samym trafi ona ponownie do senackich komisji. Senatorowie chcą m.in., by 500-złotowym bonem objąć emerytów i rencistów, a nie tylko dzieci. Ustawa miałaby też obejmować dzieci rodziców, którzy pracują za granicą.

Nowe przepisy przewidują świadczenie w formie bonu turystycznego w wysokości 500 zł dla osób pobierających świadczenie wychowawcze 500 plus oraz dla dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie dwa razy wyższe i wyniesie 1000 zł. Bon nie będzie miał formy gotówkowej, lecz elektroniczną i sfinansować nim będzie można pobyt, usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne w kraju.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

Bon można aktywować internetowo - w Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba uprawniona do jego otrzymania będzie musiała zalogować się do systemu ZUS (np. za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej), a następnie potwierdzić bądź zaktualizować swoje dane. Po dokonaniu tej czynności bon turystyczny zostanie aktywowany, a jego numer zostanie przesłany na nasz numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej.

Lista miejsc, z których będzie można skorzystać, będzie opublikowana na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Według szacunków ma znaleźć się na niej ok. 100 tys. firm.