Cennik

ZAMÓW PRENUMERATĘ!

Jeżeli jesteś zainteresowany prenumeratą czasopisma "Szef Kuchni Magazyn Branży Gastronomicznej" wyślij e-mail na adres prenumerata@szef-kuchni.com.pl swoje dane (nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym oraz NIP firmy - w przypadku zakupu na osobę prywatną NIP nie jest wymagany) wraz z dokładnym adresem wysyłki oraz zgodą na opłacenie kosztów prenumeraty rocznej wraz z wysyłką.

Pełny koszt rocznej prenumeraty (12 wydań) wraz z wysyłką wynosi 324,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia cztery złote brutto).