Wzrasta wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Wzrasta wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w czerwcu znacznie wzrosło zatrudnienie pracowników, co było wynikiem zwiększenia wymiaru etatów, otworzenia nowych stanowisk pracy, zatrudnienie pracowników do liczby sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych i pobieraniem zasiłków chorobowych.

Ogromny spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia zanotowano od marca, do maja  2020 roku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną. Dopiero od początku 2021 roku sytuacja zaczęła się normować.

Według danych z GUS, wzrosło także przeciętne miesięczne wynagrodzenie od czerwca 2021 roku i wynosiło 5802,42 zł brutto - wzrost o 9,8 proc. niż przed rokiem. W stosunku do poprzednich miesięcy, odnotowano wzrost o 2,9 proc., co było spowodowane w głównej mierze wypłatami premii kwartalnych, jubileuszowych, nagród rocznych, czy wynagrodzeń za nadgodziny.

Podsumowując: przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 3,5 do 9,8 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.